Dilara Mutlu

Yüksek lisans çalışmaları esnasında kadın ve çocukların sorunlarına eğilerek hayat amacını bulduğunu hissetti. İnsanların hayatına dokunarak, ölümsüzlüğü keşfettiğine inanıyor.

Yazıları

Toplumsal Kalıp Yargılar ve Kadın

Kalıp yargı (Ön yargı) kelimesi Türk Dil Kurumunca; ‘’Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu...